Hej naturvenner!

Politiken har i dag to interessante artikler, der er værd at kommentere.

Den ene er lederen, som er stærkt for at få fældet de træer…
"Det virker, som om en lille gruppe demonstranter ikke kan se skoven for bare træer" skrives der.
Teksten handler stort set kun om at hensynet til klima og vindmølle-industrien retfærdiggør alt,
og inddrager slet ikke alternative placeringer, fugle-beskyttelse eller Danmarks største stille natur.

Den anden artikel er et apropos af Rune Engelbrecht Larsen om "topmålet af magtfuldkommenhed",
som oplister facts og forløb på meget overskuelig og effektiv måde.

Det er oplagt at der er brug for at Politikens leder (og avisens holdning) ikke står uimodsagt,
og at lederens grundlag er alt for snæversynet og holdningspræget.

Derfor hermed opfordring til at skrive læserbreve
og at videresende opfordringen til dit netværk

se artiklerne her:

Topmålet af magtfuldkommenhed at jævne skov i Østerild

Demonstranter ser ikke skoven for bare træer

Hilsen
Sune, Tom og de mange andre fra aktionsgrupperne mod testcentret.

Links:

Nationalt Testcenter.dk
Video, Nyheder og Fotos fra Aktionerne

Lovforslag om nationalt testcenter i Østerild
Nationalt testcenter for store vindmøller (Governments Nature Agency)
Pris for Østerild testcenter: 171,8 millioner (Ingenøren)
Imod Megavindmøller i Thy (facebook)